Vakarėjančios tolumos

60x50
60x50cm, aliejus, drobė, 2017m.(parduotas / sold)