Gruodzio tyla

” Gruodzio tyla ” 40x75cm., aliejus, drobe, 2010m.( parduotas/sold )

40x75

40x75cm, aliejus, drobe, 2010m.(parduotas)
“December Silence” 40x75cm, oil, canvas, 2010. (sold)

Pievoje

” Pievoje” 60x100cm., aliejus, drobe, 2010m. ( parduotas )

60x100

60x100cm, aliejus, drobe, 2010m. (parduotas)
“Meadow” 60x100cm, oil, canvas, 2010. (sold)