Klajūnas

“Klajūnas” 90x100cm., aliejus,drobė,2012m.

Klajnas

90x100cm, aliejus, drobė, 2012m.(parduotas)
“Wanderer” 90x100cm, oil, canvas, 2012. (sold)

Palanki diena skrydžiui

“Palanki diena skrydžiui”, 45x150cm.,aliejus, drobė, 2012m.

45x150c

45×150 cm, aliejus, drobė, 2012m.(parduotas)
“Auspicious day to fly” 45×150 cm, oil, canvas, 2012. (sold)