Tai vis dar meilė

“Tai vis dar meilė” 45x150cm., aliejus,drobė,2013m.( parduotas/sold)

Taivisdarmeil

45x150cm, aliejus, drobė, 2013m.(parduotas)

“Still in love” 45x150cm, oil, canvas, 2013. (sold)

Advertisement