Europos pagrobimas

” Europos pagrobimas ” 90x140cm.,aliejus,drobė, 2012m. ( parduotas/ sold )

90x140cm

90x140cm, aliejus, drobė, 2012m. (parduotas)

“The kidnap of Europe” 90x140cm, oil, canvas, 2012. (sold)

Sterilus jausmas

” Sterilus jausmas” 92x65cm., aliejus,drobė,2012m.”Sterile feeling ” oil ,canvas.

92x65

92x65cm, aliejus, drobė, 2012m.(parduotas)
“Sterile  feeling” 92×65, oil, canvas, 2012.(sold)